گیلدا - کافه تنهایی

سخت نازک گشت جانم از لطافت‌های عشق
دل نخواهم جان نخواهم آن من کو آن من
#مولانا

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 13

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 11

رتبه بر اساس هوادار : 12

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیر ارشد

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه گیلدا عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
گیلدا (گروه عمومی · 54 کاربر · 3301 پست)
Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2016/10/25/11/1477382204195463.jpg

چقدر پاییز شبیه دلتنگی ست
شبیه کسی که بود، رفت
کسی که دیگر نیست...

5 دیدگاه · · · 1395/08/4 - 14:30 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda


اشتراک دهندگان :
RoOya
RoOya
Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/1/9/1485929588325246.jpg
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:46 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/1/10/1485931411397888.jpg
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:45 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/1/10/1485931695444976.jpg

تاجان ودلم باشد.من جان و
دلت جویم
بامن به کنارافتم.یاتوبه کنار
آیی
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:44 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/1/10/1485932545017361.jpg

خوشا صبحی که چون ازخواب
خیزم
به آغوش تو ازبستر گریزم
گشایم دربه رویت شادمانه
رخت بوسم به پایت گل بریزم

دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:43 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/1/29/21/1485711327616539.jpg
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:38 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/1/31/8/1485838622328446.jpg
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:34 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2016/10/16/7/1476589400176603.jpg

صبح اسٖت بیا

تا که غزل نوش کنیم
آوای خـوش

چـکـاوکـان گـوش کنیم
برخیز که

خورشید طلوع کردبه مهر
هر نکته

به جز عشق فراموش کنیم
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:33 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

Minu
Minu
http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/5/7/13/1462612444203159.jpg
دیدگاه · · · 1395/11/13 - 10:32 در گیلدا لینک پست
امضاء: گیلدا...♥ http://kafetanhayi.ir/Gilda

shahrookh shervan
shahrookh shervan


ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم به دست،

بارها این کودک احساس من

زیر بارانهای اشک من نشست،..........

من تو را آسان نیاوردم به دست

در دل آتش نشستن، کار آسانی نبود

راه را بر اشک بستن، کار آسانی نبود،

با غروری هم قد و بالای بام و آسمان

بارها در خود شکستن،کار آسانی نبود

بارها این دل به جرم عاشقی

زیر سنگینی بار غم شکستصفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15