Ƈαfє Mємσяιєѕ - کافه تنهایی

نه دیگران را قضاوت کن و نه تحت قضاوت آنان زندگی کن....

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 66

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 47

رتبه بر اساس هوادار : 42

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیر ارشد

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه Ƈαfє Mємσяιєѕ عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
Ƈαfє Mємσяιєѕ (گروه عمومی · 19 کاربر · 77 پست)
Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

اشتباه نکن
دور و نزدیک بودن آدم ها
به فاصله شان تا تو نیست
نزدیک ترین آدم به تو
آن کسی است که از دور ترین
فاصله همیشه هوایت را دارد.
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/1/20/21/1484934871068157.jpg

Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

پیدا‌ کردن‌ نقطه ضعف دیگران
هوش می خواهد ....

اما .....

استفاده
نکردن از آن شعور ...
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/7/11/1486455391616100.jpg

Må§ðµÐ
Må§ðµÐ

قلب من خانه ے عشق است
وتو مهمان منے

چشم من روشن ازاسمت شده
چشمان منے

حرفهــایـت شـــــده
آرامش هر روز و شبم

همچو پروانه ے عشقے و
تو در جان منی

http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/9/14/1486638951758836.jpg

мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
مباش در پي آزار و هر چه خواهي کن
که در شريعت ما غير از اين گناهي نيست


دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:19 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
یك عمر در انتظار كسي هستي كه دركت كند و تو را
همانگونه كه هستي بپذيرد و عاقبت در ميابي كه او
از همان آغاز خودت بوده اي


دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:18 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
همین خرافات است که کله‌ی آدمیزاد را در دوره‌های گوناگون تاریخی قدم به قدم راهنمایی کرده!
تعصب‌ها، فداکاری‌ها، امیدها و ترس‌ها را در بشر تولید نموده است و بزرگترین و قدیمی‌ترین دلداری‌دهنده‌ی آدمیزاد به شمار می‌آید و هنوز هم در نزد مردمان وحشی و متمدن در اغلب وظایف زندگی دخالت تام دارد
چون بشر از همه‌چیز می‌تواند چشم بپوشد مگر از خرافات و اعتقادات خویش !

دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:17 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
نگاهى به اطرافتان اگر بياندازيد آدمهايى را ميبينيد كه تحت تاثيرِ "جَو" با شما رفتار ميكنند...
جنس مخالف واردِ زندگيشان ميشود و
شما را پاك فراموش ميكنند!
تنها ميشوند و دلشان براى شما عميقاً تنگ ميشود!
روبرويتان قربانِ قد و بالايتان ميروند و
پشتِ سرتان ميخواهند سر به تن نداشته باشيد!
بايد
حياط زندگيمان را خلوت كنيم از اينگونه آدمها
اينها يكى را ميخواهند شبيه خودشان؛ "جوگير"


دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:12 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
گر شما در اسراییل بدنیا می امدید به احتمال زیاد یهودی میشدید ،
اگر در عربستان بدنیا می امدید قطعا مسلمان میشدید،
اگر در اروپا بدنیا می امدید احتمال زیاد مسیحی و اگر در ژاپن بدنیا می آمدید شینتو میشدید،
"دین" پدیده ایست که؛ "جغرافیا" برای شما تعیین میکند.
پس تعصب برای چیست؟؟؟
آنچه مهم است" اخلاق و انسانیت" است که به جغرافیای زمان ومکان محدود نیست!

آدم هایی که "روح بزرگی" دارند،
"شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری" !


دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:10 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت
هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود
گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت!


دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:08 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
мᾄʀᾄł
мᾄʀᾄł
تــو زن ها را نمیشناسی...

آنها یک حافظه عجیب برای نگهداری وقایع عاشقانه دارند
هیچکدام از حرف هایت یادشان نمیرود
حتی می توانی تشریح لحظه ای را که با یک جمله ات دلشان شکست با جزییات دقیق، دو سال بعد از دهانشان بشنوی...
وعده ها و قول هایت را طوری یادشان می ماند که هیچ رقمه نتوانی زیرش بزنی...
ساعت و روز دقیق اولین دوستت دارم گفتنت
لباسی که در اولین قرار ملاقاتتان به تن داشتی
لرزش انگشتانت وقتی برای اولین بار دستشان را گرفتی
حالت چشم هایت وقتی اولین دروغ را از تو شنیدند...
حتی به راحتی می توانند بگویند فلان دروغ را فلان روز گفته ای و واقعیت ماجرا را از خودت بهتر توضیح میدهند...
می دانی زن ها موجوداتی هستند که در عمق رابطه شنا می کنند.

دیدگاه · · · 1395/12/17 - 22:07 در Ƈαfє Mємσяιєѕ... لینک پست
امضاء: مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . . یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . . خـُـבا نیستَـم وَلــے . . . زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !


اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8