شیـــدائـــی...♥ - کافه تنهایی

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 5

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 14

رتبه بر اساس هوادار : 11

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه شیـــدائـــی...♥ عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
شیـــدائـــی...♥ (گروه عمومی · 43 کاربر · 21335 پست)

ارسالهای شیـــدائـــی...♥

Babak.Farzad
Babak.Farzad
دوستان مهربون سلام
از عزیزانی که تمایل دارن در گروه "شیدایی "بعنوان مدیر فعالیت نمایند،دعوت به همکاری میشود.ضمنا کاربران گروه میتوانند از مشاوره درامورحقوقی ،ملکی،ثبتی وخانواده بصورت رایگان استفاده نمایند.لطفا با مدیر گروه :بابک فرزاد هماهنگ نمایید.سپاس...


دیدگاه · · · 1395/03/2 - 00:57 در شیـــدائـــی...... لینک پست
امضاء: چقد آبروی دل را خریدند این سه نقطه ها...♥️


اشتراک دهندگان :
Babak.Farzad
Babak.Farzad
.,¸♥.,¸آراـᓄ جانـᓄ .,¸♥.,¸
ᓄـیگویـᓄ בوستت בارᓄ
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـیگویـᓄ ᓄـراـᓆـب خوבت باش
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـے گویـᓄ حال و احوالت چطور است ؟
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
تو اصلا هرچـہ ᓄـے گویـᓄ را بشنو
בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـטּ اینجا ؛ ᓄـטּ آنجا
اصلا ᓄـטּ هرجا ڪـہ باشـᓄ
בلـᓄ برایت تنگ ᓄـے شوב
رو ڪـہ بر ᓄـے گرבانے
از آטּ لحظـہ ے خـבاحاـᓅـظے
تا בیــــבار ِـבوبـارہ ات
لحظـہ بـہ لحظـہ
בـᓆـیـᓆــہ بـہ בـᓆـیـᓆــہ
בلـᓄ برایت تنگ ᓄـے شوב
ᓄـטּ בر هرجـᓄـعے هـᓄ ڪـہ باشـᓄ
چـہ غریبـہ ، چـہ آشنا
בلـᓄ تنها براے تو تنگ ᓄـے شوב
اے واے ᓄـטּ ! בیـבے چـہ شـב ؟
هـᓄــہ اش ڪـہ شـב בلتنگے ... !
بیטּ خوבـᓄـاטּ بــᓄـانـב
راستش را بخواهے
هـᓄـیטּ حالا ؛ هـᓄـیטּ حالاے ِحالا هـᓄ
בلـᓄ براے تو ،
تــــو یڪ نــᓅـر تنــــگ شـــבه...℘! ♥


[لینک]
دیدگاه · · · 1395/02/11 - 01:05 در شیـــدائـــی...... لینک پست
امضاء: چقد آبروی دل را خریدند این سه نقطه ها...♥️