شیـــدائـــی...♥ - کافه تنهایی

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 5

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 14

رتبه بر اساس هوادار : 11

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه شیـــدائـــی...♥ عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
شیـــدائـــی...♥ (گروه عمومی · 46 کاربر · 23801 پست)

ارسالهای شیـــدائـــی...♥

Babak.Farzad
Babak.Farzad
.,¸♥.,¸آراـᓄ جانـᓄ .,¸♥.,¸
ᓄـیگویـᓄ בوستت בارᓄ
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـیگویـᓄ ᓄـراـᓆـب خوבت باش
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـے گویـᓄ حال و احوالت چطور است ؟
تو بشنو בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
تو اصلا هرچـہ ᓄـے گویـᓄ را بشنو
בلـᓄ برایت تنگ شـבـہ
ᓄـטּ اینجا ؛ ᓄـטּ آنجا
اصلا ᓄـטּ هرجا ڪـہ باشـᓄ
בلـᓄ برایت تنگ ᓄـے شوב
رو ڪـہ بر ᓄـے گرבانے
از آטּ لحظـہ ے خـבاحاـᓅـظے
تا בیــــבار ِـבوبـارہ ات
لحظـہ بـہ لحظـہ
בـᓆـیـᓆــہ بـہ בـᓆـیـᓆــہ
בلـᓄ برایت تنگ ᓄـے شوב
ᓄـטּ בر هرجـᓄـعے هـᓄ ڪـہ باشـᓄ
چـہ غریبـہ ، چـہ آشنا
בلـᓄ تنها براے تو تنگ ᓄـے شوב
اے واے ᓄـטּ ! בیـבے چـہ شـב ؟
هـᓄــہ اش ڪـہ شـב בلتنگے ... !
بیטּ خوבـᓄـاטּ بــᓄـانـב
راستش را بخواهے
هـᓄـیטּ حالا ؛ هـᓄـیטּ حالاے ِحالا هـᓄ
בلـᓄ براے تو ،
تــــو یڪ نــᓅـر تنــــگ شـــבه...℘! ♥


[لینک]
دیدگاه · · · 1395/02/11 - 01:05 در شیـــدائـــی...... لینک پست
امضاء: چقد آبروی دل را خریدند این سه نقطه ها...♥️