shahin3274: در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید !<br><br>در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید !<br><br>در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید !<br><br>و خلاصه …<br><br>در برابر کسی که نداره از داشته هاتون<br>

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید !

در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید !

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید !

و خلاصه …

در برابر کسی که نداره از داشته هاتون

1395/10/22 - 22:41 در دلنوشته های من...

پسندیده شده توسط