saeed454545: بعــــد از تـــــــو<br> <br> دلـــــم را بــه خاطــــرات بسته ام<br> <br> زبانــــــم را بــه سکــــــوت<br> <br> نگاهـــــم را بــه کنــــج اتـــاق ...<br> <br> نمی دانــــم به جـــــرم کدامـــین گناه <br> <br> اینچنین مصلـــــــوبـــــم !!!

بعــــد از تـــــــو

دلـــــم را بــه خاطــــرات بسته ام

زبانــــــم را بــه سکــــــوت

نگاهـــــم را بــه کنــــج اتـــاق ...

نمی دانــــم به جـــــرم کدامـــین گناه

اینچنین مصلـــــــوبـــــم !!!

1395/10/23 - 13:52

پسندیده شده توسط