saeed454545: تـــــــــو رفتــــــی <br> <br> انــگار کــه مــــــن از اولــــش نبـــودم<br> <br> امـــــــــا<br> <br> مـــــن می مانـــــم<br> <br> انــگار کــه تــــــــو تا اخـــرش هستــــی

تـــــــــو رفتــــــی

انــگار کــه مــــــن از اولــــش نبـــودم

امـــــــــا

مـــــن می مانـــــم

انــگار کــه تــــــــو تا اخـــرش هستــــی

1395/10/23 - 13:53

پسندیده شده توسط