saeed454545: ﺑﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ<br> ﻣﺴﺘﻢ ﺍﻛﺮﺳﺎﻛﻦ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ<br> ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻛﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﻲ<br> ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﻲ

ﺑﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻣﺴﺘﻢ ﺍﻛﺮﺳﺎﻛﻦ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻛﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﻲ
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﻲ

1395/10/23 - 14:02

پسندیده شده توسط