نمایش احساس - کافه تنهایی

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 3

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 1

رتبه بر اساس هوادار : 1

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیر ارشد

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه نمایش احساس عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
نمایش احساس (گروه عمومی · 225 کاربر · 64977 پست)
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&f=1053500x822_1508341335571981.jpg
دیدگاه · · · 1396/07/26 - 19:48 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
عکس و تصویر دوست کجایی که دلم تنگ توست روح و روانم همه دربند توست بود و نبودم ...

دوست کجایی که دلم تنگ توست

روح و روانم همه دربند توست

بود و نبودم همه در دست توست

کاش بدانی که دلم مست توست.
دیدگاه · · · 1396/07/26 - 14:36 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&f=1053500x714_1508318394906438.jpg
دیدگاه · · · 1396/07/26 - 13:21 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗


شب است
و زنی با سوزن دلتنگی
حسرت های نخ نما شده اش را
بر تنِ تنهاییِ لحظه ها
رفو می ڪند
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯
دیدگاه · · · 1396/07/26 - 02:14 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗

روزی که نوشتی
زندگی یعنی "من _ تو" ،
به اندازه ی آن خط باریک و کوچک
دلتنگت شدم؛

و امروز
آن خط باریک
به اندازه ی خط کشی خیابان هاییست
که از تو دور شده ام...
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯
دیدگاه · · · 1396/07/26 - 01:55 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗

مانده ام
این "دیوانه" گفتن های تو
چه داشت
که حتی
دوستت دارم های هیچ کسی
شبیهش نیست...

دیدگاه · · · 1396/07/26 - 01:51 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
asheghane (1)


وقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی میرسد
که دلش میخواهد همش بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتنها …
امیر وجود
دیدگاه · · · 1396/07/25 - 21:29 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&f=1053500x890_1508179097424286.jpg
دیدگاه · · · 1396/07/24 - 23:16 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&f=1053500x889_1508173899499761.jpg
دیدگاه · · · 1396/07/24 - 22:45 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗
͕͗e͕͕͗͗l͕͕͗͗n͕͕͗͗a͕͕͗͗z͕͗


من از دوستت دارم هایِ تایپ شده
از این "دلم تنگت شده دلبرجان" هایِ دمِ دستی بیزارم....
از عصری که هیچ عاشقی دیوانگـی بلـد نیست
شجاعت ندارد، غرور خفـه اش می کنـد و جایِ دلم برایت تنگ شده عکس پروفایلش را می بوسد و تویِ خودش هق هق گریه میکند...
از این نسلِ عادت به "نـرسیدن" کرده بیزارم
نسلی که جنگـیدن پایِ عشق را حماقت میداند و برایِ حفظ غرور جـان می کَنَد....
برایِ من دوستت دارم هایت را پسـت کن....
دیرهم اگـر رسید فدایِ سرت جـانم، دوستت دارم هایِ واقعی سـرد نمیشوند و نمی افتند از دهان....
دیدگاه · · · 1396/07/24 - 20:08 در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: ░k░a░f░e░t░a░n░h░a░y░i░

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15