نمایش احساس - کافه تنهایی

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 4

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 1

رتبه بر اساس هوادار : 1

کاربران گروه

نمایش همه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

مدیر ارشد

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

81 پست
42 پست

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه نمایش احساس عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
نمایش احساس (گروه عمومی · 226 کاربر · 67234 پست)
Shahin
Shahin
عکس و تصویر
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin


برای تو و مهربانی هایت


ِ_مَرا
ِ_توُ
...
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر مثل تو می آید برف... آرام .. بی صدا .. با عشق ..


مثل تو می آید برف...
آرام ..
بی صدا ..
با عشق ..
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر آنکه با تمام شک‌هایت، ساده به تواعتمادمی‌کند باتمام سردبودنت ساده عاشقت می‌شود آنکه با تمام ...


آنکه با تمام شک‌هایت،
ساده به تواعتمادمی‌کند
باتمام سردبودنت
ساده عاشقت می‌شود
آنکه با تمام بی‌توجهی‌ات
ساده غرورش رابرایت می‌شکند
همان او
روزی ساده کم می‌آوردوخیلی
ساده می‌رود!
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر نشسته ام خسته ام دیگرقایق نمیسازم پشت دریاها هرخبری که میخواهدباشد وقتی ازتو خبری نیست ...


نشسته ام

خسته ام

دیگرقایق نمیسازم

پشت دریاها هرخبری که میخواهدباشد

وقتی ازتو خبری نیست قایق میخواهم چکار؟

مراهمین جزیره ی کوچک تنهایی هایم بس

است!
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر پنجشنبه ات بخیر ای آرزوی نداشته‌ی تمام هفته‌ی من... ‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌


پنجشنبه ات بخیر

ای
آرزوی
نداشته‌ی
تمام هفته‌ی من...
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر قهر ما شوخی‌ترین رخدادِ عاشق بودن است.. صبحِ خندان هدیه آوردم، بِخیرش را بگو


قهر ما شوخی‌ترین
رخدادِ عاشق بودن است..
صبحِ خندان هدیه آوردم،
بِخیرش را بگو
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

Shahin
Shahin
عکس و تصویر شخصیت های کارتونی


شخصیت های کارتونی
دیدگاه · · · 9 ساعت قبل در نمایش احساس... لینک پست
امضاء: نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم.

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15